Case MO de zaak

07-06-2016

De MO zaak is in 2011 ontstaan uit de divisie maatschappelijke ondersteuning van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). De club professionals ondersteunt met name gemeenten, maar ook  woningcorporaties en zorgaanbieders bij de uitvoering van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Zowel op het terrein van (beleids)advisering, scholing, informatisering als uitvoering.

“In ons vak is het belangrijk dat je dicht bij de klant zit. En aangezien die klanten verspreid over het land zitten, werken de meeste van onze ruim 150 medewerkers vanuit huis. Daarnaast maken we gebruik van flexibele werkplekken, spreekuur- en vergaderlocaties in het land. Het mag duidelijk zijn dat voor al die situaties geldt dat onze medewerkers te allen tijde bereikbaar moeten zijn, uniform en efficiënt moeten   kunnen werken en informatie veilig moeten kunnen uitwisselen. Dat doen we ‘in the cloud’ en dankzij  het advies en de ondersteuning van Accent Automatisering.”

Manager Informatisering & Automatisering, Sjoerd Spoelstra van de MO-Zaak is verantwoordelijk voor het automatiseren en optimaliseren van de bedrijfsprocessen van de stichting die in 2011 ontstond uit de divisie maatschappelijke ondersteuning van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). De club professionals ondersteunt met name gemeenten, maar ook woningcorporaties en zorgaanbieders bij de uitvoering van de Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning). Zowel op het terrein van (beleids)advisering, scholing, informatisering als uitvoering.

Transitie

Er is veel vraag naar ondersteuning, vertelt Spoelstra. Zeker sinds de transitie in de zorg- en  welzijnssector begin dit jaar haar beslag kreeg. “Het Rijk en de provincies hebben vanaf 1 januari taken overgedragen aan gemeenten, onder meer op het gebied van maatschappelijke ondersteuning”, aldus Spoelstra wiens organisatie waar nodig bijspringt met advies en scholing maar bijvoorbeeld ook bij de indicatiestelling. Naast eigen vaste medewerkers werkt de MO-Zaak met een flexibele schil van  professionals, waaronder vakspecialisten, die tijdelijk en vaak op projectbasis worden ingehuurd.

‘In the cloud’

De manier van werken, met een bescheiden bezetting op beide kantoren in Amsterdam en Leeuwarden en de specialisten in het veld, maakt dat de stichting sinds de verzelfstandiging in 2011 voornamelijk online en ‘in the cloud’ werkt en informatie deelt. “Die migratie van off- naar online heeft Accent Automatisering voor haar rekening genomen”, aldus Spoelstra. “Bij die keuze van dienstverlener speelde behalve tevredenheid en het plezierige persoonlijke contact ook mee dat de onderneming onze markt en bedrijfsvoering goed kent. Dat is natuurlijk een pre.”

Op afstand werken

In praktijk komt het er op neer dat de medewerkers overal en altijd kunnen inloggen in het beveiligde datacenter van Accent Automatisering. In die afgeschermde, online omgeving beschikken ze over de bekende kantoorapplicaties, administratieve software en de specialistische software van WmoNed. Accent verzorgt het beheer en het onderhoud van zowel de software, data-opslag als informatiestromen.  Daar hebben wij geen omkijken naar”, aldus Spoelstra die nog een groot voordeel van deze werkwijze noemt. “Nieuwe gebruikers kunnen snel en op afstand door de netwerkbeheerders van Accent worden aangemaakt, waarbij de autorisatie en gebruiksinstructie worden meegenomen.”

Beveiligde omgeving

Omdat er online en met privacygevoelige informatie wordt gewerkt, moet de databeveiliging gezekerd zijn. “Dat is een belangrijke, zo niet de belangrijkste randvoorwaarde die niet alleen wij, maar ook onze  klanten stellen”, aldus Spoelstra. “Hoe Accent daarin voorziet? Het datacenter is zwaar beveiligd en  gecertificeerd. Ook worden er regelmatig audits afgenomen om te kijken of ze blijvend aan de norm voor informatiebeveiliging voldoen. Als extra slot op de deur gaan we het mogelijk maken om in te loggen met een extra sms-code.”

“We doen er samen dus alles aan om al het dataverkeer afgeschermd en veilig te laten verlopen. Om dezelfde reden besteden we veel aandacht aan het instrueren van onze medewerkers, waarin niet alleen het werken met protocollen, maar ook bewustwording een belangrijke rol speelt.”

Wensen

Op de vraag of de MO-Zaak nog wensen heeft op automatiseringsgebied, antwoordt Spoelstra als volgt. “Onze grootste wens is vervult, namelijk dat iedereen altijd en overal probleemloos en flexibel kan werken en goed bereikbaar is. Ook mobiel. Maar natuurlijk blijft er altijd nog iets te wensen over op een  terrein dat zich zo snel ontwikkelt. Zo doen we, in tegenstelling tot e-learning, bijvoorbeeld nog niet aan videoconferencing. Die mogelijkheid willen we graag nader verkennen.”

Meer nieuws

Gewoon Benjamin
Gewoon Benjamin
Dit wist je nog niet over een glasvezelverbinding!
Gewoon Sander
Gewoon Sander
Empatec
Schouwburg De Harmonie
Stadsschouwburg De Harmonie: “Accent geeft kleur aan onze programmering”
Adviesgesprek?

Adviesgesprek?

Blijf op de
hoogte

Volg ons op LinkedIn