• Accent Automatisering Altijd om je heen

Certificeringen

ISO 9001, ISO 27001, NEN7501 en ISAE Type II. Weet u waar ze voor staan? Het zijn verschillende certificeringen en verklaringen die aangeven dat we de juiste maatregelen treffen om gegevens veilig te houden én dat onze kwaliteit gewaarborgd is. En door middel van jaarlijkse interne en externe controles garanderen we blijvend aan deze eisen te voldoen.

ISO 9001
Dit certificaat is dé wereldwijd erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement en daardoor een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid in de markt. Bijkomend voordeel is dat wij u hiermee garanderen aan de juiste wet- en regelgeving te voldoen.

ISO 27001
Informatiebeveiliging is voor ons prioriteit en ISO 27001 is de ISO standaard voor informatiebeveiliging. Deze norm specificeert een groot aantal eisen die betrekking hebben op de algemene bedrijfsrisico’s van een organisatie. Daarnaast stelt deze norm ook eisen voor de implementatie van beveiligingsmaatregelingen. Uw waardevolle informatie is daarom bij Accent te allen tijde beschermd.

NEN7510
NEN7510 is een Nederlandse norm die maatregelen beschrijft welke zorginstellingen moeten nemen om op adequate wijze met patiëntgegevens om te gaan. Deze norm is ontwikkeld voor de zorg en geeft alle handvatten voor het inrichten van adequate ICT-systemen. De NEN7510 dekt het hele gebied van informatiebeveiliging en blijft niet beperkt tot technische specificaties, maar geeft ook richting aan de organisatie én menselijk handelen. Zo tonen we aan dat de gegevens van patiënten altijd in goede handen zijn.

ISAE 3402 Type II
Met de ISAE 3402 Type II verklaring tonen we aan dat de kwaliteit van onze dienstverlening altijd gewaarborgd is, dat we onze processen beheersen én laten we zien hoe we omgaan met risicomanagement en informatiebeveiliging. Bijkomend voordeel: deze verklaring leidt ook tot vermindering van accountancy audits bij onze klanten.

Het voordeel voor u
U mag er altijd vanuit gaan dat we doen wat we beloven en hier ook transparant in zijn. De kwaliteit is gewaarborgd en u komt niet voor onnodige verrassingen te staan. Door het voldoen aan deze normeringen zijn beveiligingsincidenten geminimaliseerd. En het belangrijkste voor ons: wij zijn trots dat we dit voor u garanderen!

Heeft u hier nog vragen over? Stel ze gerust en neem vrijblijvend contact met ons op.